sobota 27 Lut 2021

Artykuły

Drukuj

Komunikat Klasyfikacyjno-Ewidencyjny DZSzach 1/2016

Komunikat Klasyfikacyjno-Ewidencyjny DZSzach 1/2016

Zgodnie z regulaminem Ewidencyjnym PZSzach:

„2.1. Zawodnik zamierzający uprawiać wyczynowo szachy, a więc uczestniczyć w zawodach podlegających ocenie klasyfikacyjnej i rankingowej PZSzach lub ocenie FIDE w rankingu w szachach klasycznych musi być zarejestrowany w PZSzach.”

Zawodnik który nie jest zarejestrowany z PZSzach (w Centralnym Rejestrze) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić „Załącznik nr 5 - Formularz Rejestracji w CR PZSzach Zawodnika bez przynależności Klubowej”

http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/02/Formularz_5_Formularz_Rejestracji_Zawodnika_PZSzach_bez_przynaleznosci_klubowej.doc

lub zapisać się do klubu „Załącznik nr 2  - Formularz Rejestracji dla Osób Fizycznych PZSzach”.

http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/02/formularz_2__Formularz_Rejestracji_dla_Osob_Fizycznych_PZSzach_Zawodnika.doc

Zawodnik który zamierza brać udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZSzach lub DZSzach musi posiadać licencję. W celu uzyskania licencji należy wypełnić „Załącznik nr 2a  - Formularz Licencji PZSzach Zawodnika”.

http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/02/Formularz_2a_Wniosek_o_Licencje_dla_Osob_Fizycznych_PZSzach_Zawodnika.doc

Regulaminy i formularze dostępne są na stronie PZSzach:
http://pzszach.pl/komisje-pzszach/komisja-ewidencji-klasyfikacji-i-rankingu/

 

Sędzia zgłaszający turniej do oceny klasyfikacyjnej ma obowiązek:

- posiadać licencję sędziowską oraz mieć opłaconą roczną opłatę uprawniającą do  sędziowania zawodów (KOF 2016 PZSzach pkt. 5.)

- przesłać plik turniejowy programu (w przypadku gdy turniej był przeprowadzony bez użycia programu należy przesłać sprawozdanie z turnieju wzór PZSzach)

- przesłać wypełnione sprawozdanie z turnieju wzór PZSzach lub uproszczony DZSzach

- dokonać opłaty klasyfikacyjno-rankingowej DZSzach

- przesłać wypełnione formularze Rejestracji dla Osób Fizycznych PZSzach za każdego zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie, który nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze.

 

Link do wzoru sprawozdania PZSzach
http://pzszach.org.pl/pub/3/201/310/sprawozdanie_sedz_wzor.doc

 

Wzór uproszczonego sprawozdania sędziowskiego

Na liście startowej w pliku zawodnik musi mieć wpisaną pełną datę urodzenia oraz numer IDCR jeżeli go posiada lub załączyć wniosek o rejestrację dla osób fizycznych w PZSzach. Sędziowie muszą mieć odpowiednie uprawnienia (klasa, licencja, opłata).

 

Nazwa turnieju/ów:

Nazwa pliku/ów z programu do kojarzenia:

Organizator:

Obsada sędziowska (imię, nazwisko, funkcja):

 

System rozgrywek – opisać jeżeli był inny niż kołowy lub szwajcarski:

 

Informacja o wpisaniu do programu innych danych niż te, które są w Centralnym Rejestrze (inna data urodzenia, inna kategoria itd.):

 

 

Informacja o nierozegranych partiach i sportowej postawie zawodników:

 

 

Lista protestów i wniosków dyscyplinarnych:

Ostatnio na Forum

Top 10

2700chess.com for more details and full list

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 2 użytkowników.

  • WieslawJ